Thông số kỹ thuật

Phạm vi khi hiệu chuẩn thiết bị xử lý nhiệt mối hàn theo tiêu chuẩn ISO 17662

Tiêu chuẩn ISO 17662 quy định về yêu cầu hiệu chuẩn các biến số trong quá trình chế tạo và kiểm soát các đặc tính thiết bị dùng trong quá trình hàn hoặc quá trình liên quan trong đó có quá trình xử lý nhiệt mối hàn.

Thời gian cần hiệu chuẩn thiết bị xử lý nhiệt mối hàn theo tiêu chuẩn ISO 17662

Thường thì thiết bị phải được hiệu chuẩn sau tối đa là 1 năm hoặc có thể thời gian hiệu chuẩn cần sớm hơn nếu có những đặc điểm sau đây:

  • Khi thiết bị xử lý nhiệt mối hàn không được đăng ký đúng cách.
  • Khi thiết bị xử lý nhiệt mối hàn bị hư hỏng rõ ràng hoặc hư hỏng có nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng của thiết bị xử lý nhiệt mối hàn.
  • Khi thiết bị xử lý nhiệt mối hàn phải sửa chữa
  • Khi thiết bị xử lý nhiệt mối hàn sử dụng sai mục đích hoặc chịu áp lực do quá tải hoặc tai lạn giao thông.

Hiệu chuẩn thiết bị gia nhiệt mối hàn theo tiêu chuẩn ISO 17662

Khi quy định theo tiêu chuẩn ISO 17662 quy định rõ một số chỉ tiêu cần hiệu chuẩn:

  • Nhiệt độ gia nhiệt và nhiệt độ giữa các lớp hàn. Giá trị này được quy định trong tiêu chuẩn là cộng trừ 5 độ C.
  • Thời gian gia nhiệt . Cần có các thiết bị đồng hồ hoặc bộ ghi dữ liệu nhiệt độ,  Rủi ro chính bao gồm việc hiểu sai thang đo và thường cần phải xác nhận lại bất cứ khi nào cài đặt thiết bị được thay đổi

Với quy định này thì thiết bị phải đảm bảo độ chính xác của các thiết bị điều khiển nhiệt độ, các thiết bị ghi dữ liệu nhiệt độ so sánh với thực tế kiểm soát.

Hiệu chuẩn thiết bị xử lý nhiệt mối hàn theo tiêu chuẩn ISO 17662

Xử lý nhiệt sau hàn là một hoạt động quan trọng (khi cần thiết) và việc kiểm soát thích hợp là điều cần thiết đối với các đặc tính của mối hàn và toàn bộ kết cấu. Các giá trị cần quan tâm khi hiệu chuẩn thiết bị xử lý  nhiệt mối hàn

  • Nhiệt độ xử lý nhiệt mối hàn. Giá trị này được quy định trong tiêu chuẩn là cộng trừ 5 độ C.C ặp nhiệt điện ổn định và chính xác và không cần hiệu chuẩn, xác minh hoặc xác nhận. Các thiết bị điện được kết nối và đặc biệt là toàn bộ hệ thống đo lường phải được xác nhận,Nếu việc kiểm soát được thiết lập bằng cách đo nhiệt độ lò (chứ không phải bằng nhiệt ngẫu đặt trực tiếp trên kết cấu được xử lý nhiệt) thì phải kiểm tra sự phân bố nhiệt độ trong lò.
  • Thời gian xử lý nhiệt mối hàn . Cần có các thiết bị đồng hồ hoặc bộ ghi dữ liệu nhiệt độ,  Rủi ro chính bao gồm việc hiểu sai thang đo và thường cần phải xác nhận lại bất cứ khi nào cài đặt thiết bị được thay đổi

Để đảm bảo độ chính xác của yêu cầu quy định của tiêu chuẩn cần phải hiệu chuẩn các thiết bị máy xử lý nhiệt, bộ điều khiển nhiệt độ, thiết bị ghi dữ liệu nhiệt độ.

Hiệu chuẩn bộ ghi dữ liệu nhiệt độ