DMCA.com Protection Status
Menu

Kiểm tra không phá hủy(NDT)

Kiểm tra không phá hủy là sử dụng các phương pháp vật lý để phát hiện các khuyết tật bên trong cấu trúc vật liệu, chi tiết, sản phẩm... mà không làm tổn hại đến khả năng hoạt động, chịu tải sau này của chúng. Kiểm tra không phá hủy liên quan đến việc phát hiện khuyết tật trong vật kiểm nhưng tự bản thân nó không thể dự đoán những nơi nào khuyết tật sẽ hình thành và phát triển.

Đặc điểm của các phương pháp kiểm tra không phá hủy.

 

Dữ liệu đang được cập nhật...