Thông số kỹ thuật

Tấm sứ gia nhiệt có cấu tạo gồm các hạt liên kết giống nhau

nhưng tùy vào công suất khác nhau nên tấm sứ gia nhiệt gồm

nhiều loại kích thước khác nhau để phù hợp với từng loại lò và

máy khác nhau. Dưới đây là một số kích thước tham khảo.

FCP 3 - 3x32

Kích thước: 75x660mm

Tương ứng với: 60V - 45A - 2,7kW

FCP4 - 4x24

Kích thước: 100x495mm

Tương ứng với: 60V - 45A - 2,7kW

FCP6 - 6x16

Kích thước: 150x335mm

Tương ứng với: 60V - 45A - 2,7kW

FCP8 - 8x12

Kích thước: 200x255mm

Tương ứng với: 60V - 45A - 2,7kW

FCP10 - 10x10

Kích thước: 255x210mm

Tương ứng với: 60V - 45A - 2,7kW

Tấm sứ gia nhiệt FCP10

FCP12 - 12x8

Kích thước: 305x170mm

Tương ứng với: 60V - 45A - 2,7kW

FCP15- 15x7

Kích thước: 380x145mm

Tương ứng với: 60V - 45A - 2,7kW

FCP16 -16x6

Kích thước: 405x125mm

Tương ứng với: 60V - 45A - 2,7kW