Thông số kỹ thuật

Sử dụng phương thức kết nối MODBUS, CE marking

Nguồn năng lượng thông dụng (100-240 VAC)

Phương thức điều hành được lập trình hơn

Có thể chọn phương thức PID từ tổng loại PID hoặc loại khác

 

Đặc điểm kĩ thuật chính:

  • Loại đầu vào:              Cặp nhiệt điện (B,R,S,K,E,J,T,N, khác), nhiệt kế điện trở (Pt100, JPt100), điện áp DC (±5V)
  • Tỉ lệ chính xác:           ±0.25% của phạm vi đo lường ± 1 hằng số
  • Hệ thống điều khiển:   hệ thống PID
  • Loại đầu ra:                  xung ON-OFF, đầu ra dòng điện, xung dẫn động SST, đầu ra điện áp
  • Nguồn năng lượng:      100 đến 240 VAC
  • Kích cỡ:                        CP350…48x96x132mm
                                          CP370…96x96x132mm