Thông số kỹ thuật

Đặc điểm kỹ thuật chính:

  • Số điểm đo lường:
    (EL3000 PEN) 1 đến 3 bút
    (EL3000 DOT) 1 đến 6 điểm
  • Loại đầu vào: điện áp DC, dòng điện DC Cặp nhiệt điện, nhiệt kế điện trở
  • Độ chính xác: ±05% ± 1 hằng số (đầu vào điện áp DC)
  • Nguồn năng lượng: 100 đến 240 VAC, 50/60 Hz