Thông số kỹ thuật

Ký hiệu thương mại IR-R6/7/8

Ký hiệu

Các loại

IR-R6

Lò đen cho nhiệt độ trung bình /cao

IR-R7

Lò đen cho nhiệt độ cao

IR-R8

Lò đen cho nhiệt độ cực cao

Thông số kỹ thuật IR-R6/7/8

Ký hiệu

IR-R6

IR-R7

IR-R8

Phạm vi nhiệt độ

100 đến 1100°C

500 đến 1500°C

1000 đến 3000°C

Nhiệt độ tối đa

1150°C

1550°C

3000°C

Thời gian tăng nhiệt độ tối đa

Khoảng 2 giờ

Khoảng 1 tiếng

Đường kính tản nhiệt

Φ50mm

Φ30mm

Khoang phát xạ

0,998

0,90 (bao gồm tỷ lệ trong suốt của vật liệu cửa sổ đo)

Hình dạng

Lò hình trụ ngang