Thông số kỹ thuật

Ký hiệu thương mại KT-H

Ký hiệu

Phạm vi nhiệt độ hiệu chuẩn

KT-H101

40 đến 200°C

KT-H102

200 đến 400°C

Thông số kỹ thuật

Ký hiệu

KT-H101

KT-H102

Phạm vi nhiệt độ hiệu chuẩn

40 đến 200°C

200 đến 400°C

Độ chính xác

±0.2°C

±0.4°C

Ổn định nhiệt độ

±0.02°C

±0.05°C

Chiu dài cân bằng nhiệt

100mm từ dưới cùng

Đo lỗ

Φ8,5 x L300mm, 6 miếng

Cảm biến nhiệt độ được hiệu chuẩn

Đường kính: Φ8mm hoặc nhỏ hơn, Chiều dài: 300mm hoặc dài hơn

Nhiệt độ hiển thị độ phân giải

0.1°C

Điện áp cung cấp điện

100V AC

Sự tiêu thụ năng lượng

Xấp xỉ 700VA

Cân nặng

Xấp xỉ 19kg

Chứng chỉ

Giấy chứng nhận hiệu chuẩn với nhãn hiệu JCSS

Báo cáo kiểm tra hiệu chuẩn CHINO

Nhiệt độ hiệu chuẩn

40, 80, 120, 160, 200°C

200, 250, 300, 350, 400°C