Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Ký hiệu

KT-H211

KT-H301

Phạm vi nhiệt độ

40 đến 400°C

200 đến 1100°C

Ổn định nhiệt độ

±0.05°C

±0.25°C

Phương pháp kiểm soát nhiệt độ

Điều khiển PID (với điều chỉnh tự động)

Nhiệt cân bằng khối

φ8.5mm × 170mm (3 chiếc)/ td>

φ7mm × 138mm (2pcs)

Độ phân giải hiển thị nhiệt độ

0.1°C

Đánh giá năng lượng cung cấp

100V AC, 50 /60Hz

Sự tiêu thụ năng lượng

Khoảng 6kg

Khoảng 7,5kg

Trọng lượng

Xấp xỉ 6kg

Xấp xỉ 7,5kg