Thông số kỹ thuật

Ký hiệu thương mại bộ ghi KRS200

Biểu mẫu Số điểm đo
KR2S6PSN0A-NNN Đầy đủ đầu vào đa 6 điểm/ 1 giây
KR2S2PSN0A-NNN Đầy đủ đầu vào đa 12 điểm/ 1 giây

Đầu vào của bộ ghi KRS200

Số điểm đo 6 điểm, 12 điểm
Loại đầu vào Full đa phạm vi Điện áp DC ··· ± 13.8mV ~ ± 50V 
                         Cặp nhiệt B · · ·, R, S, K, E, J, T, N, PtRh40-PtRh20, NiMo-Ni, 
                          WRe5-WRe26, W-WRe26 , CR-AuFe, PlatinelⅡ, U , L 
RTD ··· Pt100, JPt100, Pt50, Pt -CO
Chu kỳ đo lường Khoảng 100 ms / 4 điểm 
khoảng 1s / tất cả các điểm

Đặc điểm bộ ghi KR2S00

Bộ nhớ trong Bộ nhớ flash (dung lượng 8 MB)
Bộ nhớ ngoài Thẻ CF (dung lượng 128 MB đến 8 GB)
Chu kỳ ghi âm 100,200,500Ms 
1,2,3,5,10,15,10,20S 
1,2,3,5,10,15,20,30,60Min 
※ Tự động: Nếu bạn thiết lập để bằng hoặc thấp hơn 500ms thời gian ghi âm. Khoảng đo được đặt thành 100 ms / 4 điểm.
Dữ liệu đã ghi Dữ liệu đo lường · · Tên tệp (tên nhóm), ghi ngày/giờ bắt đầu, thẻ, dữ liệu đo, trạng thái cảnh báo · loại, các thông số cài đặt khác.

Đặc điểm chung

Đánh giá điện áp cung cấp điện 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Tiêu thụ điện năng tối đa 35VA
Phương pháp lắp Nhập bảng điều khiển
Khối lượng Khoảng 2,1 kg