Thông số kỹ thuật

Ký hiệu thương mại: NCZS 1-0

Đặc tính kỹ thuật Cảm biến nhiệt độ công nghiệp cặp nhiệt điện rắn NC

Loại nguyên tố K
Phân loại nhóm theo tiêu chuẩn Nhật JIS 1 (0.4 class), 2 (0.75 class)
Vật liệu ống bảo vệ sử dụng 4 loại vật liệu:  SUS 316, SUS 310 S, SUH 446 (Sandpick P 4), 253 MA
Đường kính ngoài của ống bảo vệ
(Đường kính sợi nguyên tố)
φ10 (φ1.6), φ15 (φ1.6), φ22 (φ3.2)
Chiều dài tiêu chuẩn vỏ bảo vệ Up to 2000 mm
Vật liệu điền đầy Oxit MgO với độ tính khiết cao

Giới hạn nhiệt độ Cảm biến nhiệt độ công nghiệp cặp nhiệt điện rắn NC

Loại nguyên tố

Vật liệu ống

bảo vệ

Đường kính ngoài ống bảo vệ
φ10 φ15 φ22
K SUS 316 900 ℃ 1000 ℃ 1000 ℃
SUS 310 S 1150 ℃ 1150 ℃ 1200 ℃
SUH 446 - - 1200 ℃
Sandvik 253 MA - - 1200 ℃