Thông số kỹ thuật

Ký hiệu thương mại Cảm biến nhiệt độ đo nhiệt độ tấm

Ký hiệu Khoảng nhiệt độ đo được Cặp nhiệt điện loại
C060-K -40 đến 300°C K
C060-T -40 đến 300°C

Thông số kỹ thuật của Cảm biến nhiệt độ đo nhiệt độ tấm

Cặp nhiệt điện K, T
Dung sai đo theo tiêu chuẩn Nhật  JIS class 2
Khoảng nhiệt độ đo được -40 đến 300°C (Khả năng chịu nhiệt của giấy cách nhiệt là 250°C.)
Kích thước cặp nhiệt điện Đường kính dây cặp nhiệt điện φ 0,32 mm K, T
Cách thức kết nối với tấm Hàn điểm (có thể với hàn khi được sử dụng ở nhiệt độ tương đối thấp)
Phương thức khác Liên kết dính
Tộc độ phản hồi Khi bao gồm giấy cách điện: 
25℃ → 100℃ (nước) ... khoảng 0,1 giây hoặc ít hơn 
25℃ → 100℃ (trong không khí) ... khoảng 14 giây 
Không có giấy cách điện 
25℃ → 100℃ (nước) ... - khoảng 0,1 giây hoặc ít hơn 
25℃ → 100℃ (không khí) ... khoảng 8 giây
Kích thước cảm biến

Chiều rộng 1.5mm x chiều dày 0.07mm x chiều dài 35 mm

Giấy cách nhiệt: Chiều rộng 7mm × chiều dày 0.2mm × chiều dài 7 mm