Thông số kỹ thuật

Ký hiệu thương mại Cảm biến nhiệt độ đo nhiệt độ bề mặt dùng nam châm

Loại Ký hiệu Cặp nhiệt điện Khoảng nhiệt độ dung sai Dây dẫn
Cảm biến nam châm C400 - 01 K 0 đến 100 ° C JIS 2 
(0,75 điểm)
2 m
Cảm biến nam châm nhỏ C 401 - K K 0 đến 150 ° C 2 m
C401-T T 0 đến 150 ° C 2 m

Đặc điểm kỹ thuật Cảm biến nhiệt độ đo nhiệt độ bề mặt dùng nam châm

Ký hiệu C400 - 01 C401
Cặp nhiệt điện K K, T
dung sai JIS 2
Khoảng nhiệt độ 0 đến 100 ° C 0 đến 150 ° C
Dây dẫn Dây tráng phủ vinyl với chiều dài 2 m Dây trángTeflon với chiều dài 2 m
Chu kỳ phản hồi Nhiệt độ phòng → 100 ° C (hơi nước)Khoảng 2 giây Nhiệt độ phòng → 100 ° C Tấm nhôm mạ niken Khoảng 10 giây