Thông số kỹ thuật

Ký hiệu thương mại: SCHS1-0

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Loại nguyên tố K
Vật liệu ống bảo vệ SUS 316
Đường kính ngoài của ống bảo vệ φ 0.1 mm, φ 0.15 mm
Nhiệt độ cao nhất đo được 400 ℃
Chiều dày ống bảo vệ >=10% kích thước đường kính ngoài của vỏ bảo vệ.
Đường kính sợi nguyên tố  >=15% kích thước đường kính ngoài của vỏ bảo vệ.
Chiều dài tiêu chuẩn vỏ bảo vệ

φ 0.15 mm: 300, 500, 750, 1000, 1500, 2000 mm

φ 0.1 mm: 100, 200, 300 mm

Đường kính uốn > 2 đên 3 lần kích thước đường kính ngoài vỏ bảo vệ
Độ dài tối đa 2 m