Thông số kỹ thuật

Ký hiệu thương mại

Phần đầu sensor Ký hiệu Phần tử Hình dạng đầu Chiều dài (L) mm Chiều dài dây dẫn
Không đầu SCN 05 - 113 K Không liên kết 100 3 m
SCN 05 - 213 150
SCN 05 - 313 300
Hộp phần đầu SCN 06 - 313 K 300
SCN 06 - 513 500
Không đầu SCN 07 - 123 K Có liên kết 100
SCN 07 - 323 300

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Phần tử K
Phân loại nhóm theo tiêu chuẩn Nhật JIS Class 2
Khoảng đo nhiệt độ SCN 05 · SCN 06 - max 900 ° C. SCN 07 - max 650 ° C. (Tuy nhiên, Cáp kết nối - max 150 ° C.)
Đường kính phần tử φ 0.65 mm
Vật liệu ống bảo vệ SCN 05 · SCN 06 - SUS 310 S SCN 07 - SUS 316
Đường kính ngoài của ống bảo vệ SCN 05 · SCN 06 - φ 4.8 mm SCN 07 - φ 1.6 mm
Chiều dài tiêu chuẩn vỏ bảo vệ

SCN 05 - -100 mm - 150 mm - 300 mm 3 loại

SCN 06 - 300 mm - 500 mm 2 loại

SCN 07 - -100 mm - 300 mm 2 loại