Thông số kỹ thuật

Ký hiệu thương mại cảm biến nhiệt độ công nghiệp

Ký hiệu Đường kính ống bảo vệ (φ mm) Kim loại ống bảo vệ Nguyên tố
CSS 1 6, 8, 10, 12 SUS 304 K, E, J, T
CGS 1 15, 22 SUS 304
22 SUH 446 K
CGS 1 10, 15 Alumina R

Thông số kỹ thuật cảm biến nhiệt độ công nghiệp

Loại nguyên tố B, R, S, K, N, E, J, T
Vật liệu ống bảo vệ SUS 304, SUH 446
Đường kính ngoài của ống bảo vệ (φ mm) 6, 8, 10, 12, 15, 22
Phân loại nhóm theo tiêu chuẩn Nhật K, N, E, J, T ... JIS Class 1, Class 2
Đường kính dây nguyên tố (φ mm)

B, S, R - 0.5 
K, E, J - 0.1, 0.32, 0.65, 1.0, 1.6, 2.3, 3.2 (Giá trị 0.1 chỉ dùng cho loại K) 

N - 0.65, 1.0, 1.6, 2.3, 3.2 

0.1, 0.32, 0.65, 1.0