Thông số kỹ thuật

  Lớp phủ Silicon carbide Lớp phủ Silicon nitride
Loại nguyên tố K
Độ chính xác theo tiêu chuẩn Nhật JIS Class 1, Class 2
Khoảng nhiệt đo nhiệt độ 0 to 1000 ° C
Vật liệu ống bảo vệ Thể rắn với vật liệu SUS 316 và được bao ngoài bởi Silicon carbide Thể rắn với vật liệu SUS 316 và được bao ngoài bởi Silicon nitride